Євсєєв Леонід Григорович

Кафедра: Кафедра Фізичного виховання
Посада: завідувач кафедри, професор

Публікації

Інші (1)

1. Євсєєв Л. Г., Тихонова С. В., Дубовік Р. Г., Кулик Д. Г. Методичні рекомендації до самостійних занять оздоровчою гімнастикою для студентів спеціальної медичної групи Методичні рекомендації до самостійних занять оздоровчою гімнастикою для студентів спеціальної медичної групи / Уклад. Л. Г Євсєєв., С. В. Тихонова., Р. Г. Дубовік, Д. Г. Кулик. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 30 с.

Дисертації (1)

1. Евсеев Леонид Григорьевич, Євсєєв Леонід Григорович Развитие выносливости к циклическим движениям умеренной интенсивности у детей 7-8 лет и пути ее повышения на уроках физической культуры Евсеев Л. Г. Развитие выносливости к циклическим движениям умеренной интенсивности у детей 7-8 лет и пути ее повышения на уроках физической культуры [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Леонид Григорьевич Евсеев ; Научно-исследовательский институт физиологии детей и подростков АПН СССР. – Защищена 1977 г. - Москва, 1977. – 143 с. - Библиогр. : с. 109-136 (193 назв.).

Навчальні посібники (2)

1. Євсєєв Л. Г., Павлов В. І., Дідик Т. М. Словник основних термінів і понять з теорії та методики викладання легкої атлетики Євсєєв Л. Г. Словник основних термінів та понять з теорії і методики викладання легкої атлетики [Текст]: [навчальний посібник для студентів пед. університетів] / Л. Г. Євсєєв, В. І. Павлов, Т. М. Дідик. - 2-ге вид. допрац. і доповн. – Вінниця : ВДПУ, 2007. – 102 с.
2. Євсєєв Л. Г., Присяжнюк Д. С., Дідик Т. М. Засоби навчання в легкій атлетиці Присяжнюк Д. С. Засоби навчання в легкій атлетиці [Текст] : навч. посіб. [для студентів вищих навчальних закладів] / Д. С. Присяжнюк, Л. Г. Євсєєв, Т. М. Дідик ; М-во освіти і науки України, Вінницький держ. пед. ун-т. – Вінниця : ВДПУ, 2007. – 195 с.

Реферати (1)

1. Евсеев Леонид Григорьевич, Євсєєв Леонід Григорович Развитие выносливости к циклическим движениям умеренной интенсивности у детей 7-8 лет и пути ее повышения на уроках физической культуры Евсеев Л. Г. Развитие выносливости к циклическим движениям умеренной интенсивности у детей 7-8 лет и пути ее повышения на уроках физической культуры [Текст] : автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.04 / Леонид Григорьевич Евсеев , Научно-исследовательский институт физиологии детей и подростков АПН СССР. – Москва, 1977. – 23 с. - Библиогр. : с. 22.

Статті (10)

1. Присяжнюк Д. С., Митурич В. М., Турлюк В. П., Євсєєв Л. Г. Шляхи розвитку методики тренувань у бігові на витривалість Шляхи розвитку методики тренувань у бігові на витривалість [Текст] / Д. Присяжнюк, В. Митурич, В. Турлюк, Л. Євсєєв // Фізична культура, спорт та здоров`я нації :збірник наукових праць. - Вінниця: ТОВ,Ландо ЛТД, 2013. - Вип. 15. - С. 600-604.
2. Євсєєв Л. Г., Волинець А. М. Особливості виявлення витривалості підлітків 13-14 років під час бігу на 1500 метрів Євсєєв Л. Г. Особливості виявлення витривалості підлітків 13-14 років під час бігу на 1500 метрів [Текст] / Л. Г. Євсєєв, А. М. Волинець // ІІ Міжнародна науково-практична конференція, Фізична культура, спорт і здоров`я нації : збірник наукових праць /Українська академія наук національного прогресу , Вінницький державний педагогічний інститут. - Вінниця, 1996. - Ч. ІІ. - С.100-103.
3. Євсєєв Л. Г., Волинець А. М. Особливості виявлення витривалості підлітків 13-14 років під час бігу на 1500 метрів Євсєєв Л. Г. Особливості виявлення витривалості підлітків 13-14 років під час бігу на 1500 метрів [Текст] / Л. Г. Євсєєв, А. М. Волинець // ІІ Міжнародна науково-практична конференція, Фізична культура, спорт та здоров`я нації, Вінниця, 17 жовтня 1996 р. – Вінниця, 1996. – Ч. 2. – С. 100-103.
4. Євсєєв Л. Г. Фізична підготовленість – важливий показник фізичного здоров`я студентів Євсєєв Л. Г. Фізична підготовленість – важливий показник фізичного здоров`я студентів [Текст] / Л. Г. Євсєєв // XLVIII науково-технічна конференція ВНТУ. - Вінниця, 2019. - 4 с.
5. Євсєєв Л. Г., Митурич В. Деякі аспекти формування знань майбутніх учителів фізичної культури Євсєєв Л. Деякі аспекти формування знань майбутніх учителів фізичної культури [Текст] / Леонід Євсєєв, Василь Митурич // Фізична культура, спорт і здоров`я нації : збірник наукових праць, присвячений 50-річчю інституту фізичного виховання та спорту. - Вінниця, 2006. - Вип. 6. - С. 323-325.
6. Євсєєв Л. Г. Діяльнісний підхід у викладанні спортивно-педагогічних дисциплін Євсєєв Л. Діяльнісний підхід у викладанні спортивно-педагогічних дисциплін [Текст] / Л. Євсєєв // Фізична культура, спорт та здоров`я нації : збірник наукових праць. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2004. – Вип. 5. – С. 280-282.
7. Євсєєв Л. Г. Формування педагогічної техніки студентів у процесі викладання спортивно-педагогічних дисциплін Євсєєв Л. Г. Формування педагогічної техніки студентів у процесі викладання спортивно-педагогічних дисциплін [Текст] / Л. Г. Євсєєв // Наукові записки. Серія Педагогіка&,quot,. - 2002. - № 8. - С. 146-148.
8. Євсєєв Л. Г., Павлов В. І. Тенденції вдосконалення технології навчання зі спортивно-педагогічних дисциплін Євсєєв Л. Г. Тенденції вдосконалення технології навчання зі спортивно-педагогічних дисциплін [Текст] / Л. Г. Євсєєв, В. І. Павлов // Фізична культура, спорт та здоров`я нації : зб. наук. праць.- Київ – Вінниця : ДОВ “Вінниця”, 2001. – С. 212-216.
9. Євсєєв Л. Г. Влияние длительных циклических упражнений на эффективность работы кардио-респираторной системы у мальчиков 7-8 лет Евсеев Л. Г. Влияние длительных циклических упражнений на эффективность работы кардио-респираторной системы у мальчиков 7-8 лет [Текст] / Л. Г. Евсеев // Новые исследования по возрастной физиологии. - Москва : Педагогика, 1977. - № 2(9). - 38-39.
10. Евсеев Л. Г., Євсєєв Л. Г. Развитие выносливости к длительным циклическим нагрузкам у детей младшего школьного возраста Евсеев Л. Г. Развитие выносливости к длительным циклическим нагрузкам у детей младшего школьного возраста [Текст] / Л. Г. Евсеев // Сборник научных трудов. Проблемы физиологии . - Москва, 1976. - С. 47-49.

Тези доповідей (2)

1. Євсєєв Л. Г. Характеристика стану рухової підготовленості студентів технічного університету Євсеев Л. Г. Характеристика стану рухової підготовленості студентів технічного університету [Електронний ресурс] / Л. Г. Євсеев // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2018/paper/view/3727.
2. Євсєєв Л. Г., Урсул О. С., Евсеев Л. Г., Урсул О. С. Екскурс в історію поглядів про здоровий спосіб життя Євсєєв Л. Г. Екскурс в історію поглядів про здоровий спосіб життя [Текст] / Л. Г. Євсєєв, О. С. Урсул // Матеріали конференції VI Всеукраїнського з`їзду екологів, 21-22 вересня 2017 р. - ВНТУ, 2017. - С. 245.